AUTO TOTAL

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. A.D. AUTO TOTAL S.R.L.are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate; participare la programele de fidelitate organziate de operator; prestarea de servicii de reparatii pentru autovehicule.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare înregistrării dvs. ca participant la concursurile şi promoţiile organizate de S.C. A.D. AUTO TOTAL S.R.L.

Refuzul dvs. determină neînscrierea dvs. în baza de date a clienţilor noştri şi implicit neparticiparea dvs. la concursurile şi promoţiile organizate de societatea noastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de S.C. A.D. AUTO TOTAL S.R.L.:

□DA                                                                □NU 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către: S.C. A.D. AUTO TOTAL S.R.L., cu adresa de corespondenţă: Bd. Splaiul Unirii nr. 96, Sector 4, Cod postal: 040038, Bucureşti, sau la adresa de e-mail: cristian.colban@autototal.ro, purtand menţiunea: in atentia dlui. Cristian Colban.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

S.C. A.D. AUTO TOTAL S.R.L.